IPSO

Vanuit IPSO (onze brancheorganisatie) en KWF krijgen de medewerkers van  SamenhuiS adviezen en kennisoverdracht om goede en gepaste zorg te leveren aan onze gasten. IPSO maakt het mogelijk om de vrijwilligers/gastvrouwen en -heren en coördinatoren te trainen en kwaliteit te leveren. Het KWF subsidieert vanaf 2023 een project om betaalde coördinatoren in alle 81 centra te kunnen aanstellen. Zij betalen met deze subsidie alleen een deel van de loonkosten van het SamenhuiS.  KWF verstrekt geen andere financiële bijdragen aan SamenhuiS.            
Voor alle andere projecten/activiteiten en bijkomende kosten van de coördinatoren is het SamenhuiS (zoals ook alle andere centra) afhankelijk van financiële ondersteuning (donaties, sponsoring etc.) door andere partijen in de regio. 

Het SamenhuiS is een IPSO centrum. Dat betekent dat ons Centrum voor leven met en na kanker is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO. 


●        IPSO staat voor Instellingen voor Psychosociale Oncologie 
●        Verdeeld over Nederland zijn er op 81 locaties Centra voor leven met en      na kanker 
●        Er werken ruim 4500 bevlogen vrijwilligers in de IPSO centra 

Via IPSO krijgt ons SamenhuiS:

●        Toegang tot diverse trainings-en scholingsprogramma’s 
●        Toegang tot de IPSO Academie bestaande uit een uitgebreide     
           kennisbank met nuttige informatie voor de centra 
●        AVG-proof registratie van al onze relaties in de IPSO.community 
●        Belangenbehartiging 
●        Versterking van samenwerking tussen de Centra voor leven met en
          na kanker 
●        Deelname aan het Kwaliteitsprogramma