Steun ons

SamenhuiS is een vrijwilligersorganisatie en heeft een ideële doelstelling. Het centrum is financieel afhankelijk van particulieren, bedrijven en instellingen. Om alle activiteiten die in het centrum worden aangeboden te kunnen realiseren, is geld nodig. Dit geld moet bij elkaar gebracht worden door giften, donaties, gelden uit sponsor- en fondsenwervings-activiteiten en andere initiatieven. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe bronnen van financiële ondersteuning.

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. Het centrum valt onder de door de belastingdienst ingestelde ANBI regeling. Donaties en sponsorgelden zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Sponsoren en donateurs worden vermeld op de website en op de sponsorwand in het SamenhuiS.

Stichting SamenhuiS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
(RSIN-nummer 8565.98.537)

QRcode voor 
betaalverzoek 
donatie

Financiële hulp:

Zonder financiële hulp lukt het niet SamenhuiS draaiende te houden. Laat zien dat u ons steunt en doneer op bankrekeningnr. 
NL14 RABO 0311 7602 28 t.n.v. SamenhuiS Alphen aan den Rijn.

Wilt u ons SamenhuiS ook ondersteunen? 

Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

Persoonlijke actie

lees meer

Testament nalatenschap

Lees meer

Periodieke schenking

lees meer

binnenkort meer

tekst

lees meer